STORITVE

All logos-12

Z našo pomočjo pritegnite in obdržite
najboljše in najbolj zaželene talente!

Z našo pomočjo pritegnite in obdržite najboljše in najbolj zaželene talente!

Vodje podjetij vedo, da je talent vrednota, ki jo je težko najti, zato se pri iskanju talentov opirajo na strategije podjetij, kot je Heads Talent Solutions.

Pridobivanje talentov

Iskanje in pridobivanje vrhunskih talentov zahtevata čas in strokovno znanje.
Podjetje Heads Talent Solutions ponuja strateške rešitve za največjo učinkovitost pri iskanju in pridobivanju talentov, zagotavlja dostop do obsežne mreže kandidatov ter vsa svoja prizadevanja usmerja v dosego vaših ciljev.

Uspešno poiščemo in izberemo kandidate za različne hierarhične ravni, od strokovnih do vseh vrst vodstvenih položajev v vseh strokah in različnih gospodarskih panogah, od farmacije, gradbeništva, blaga široke potrošnje, telekomunikacij, predelovalne industrije do strokovnih storitev in financ.

Poglobljeno poznavanje gospodarskih panog in kadrovskih potreb ter sistematičen postopek neposrednega iskanja in presoje nam omogočata, da najdemo talent, ki najbolj ustreza potrebam vaše organizacije. Naš cilj je zanesljivo in uspešno svetovanje strankam med celotnim postopkom, pri čemer si prizadevamo preseči vaša pričakovanja.

Analiza trga in talentov

Razumevanje svojega konkurenčnega okolja in potreb po talentih je ključnega pomena za vsako organizacijo, saj ji omogoča, da najde najprimernejše kadre, ko jih potrebuje.

Z analizo trga strankam zagotovimo rešitve, ki jim pomagajo bolje razumeti konkurenčno okolje, v katerem delujejo, in pripravimo celovit prikaz razpoložljivih talentov – pasivnih in aktivnih.

Znanje in razumevanje, informacije o konkurentih, njihovi strukturi, ključnih udeležencih in geografskih območjih njihovega delovanja, ki jih pridobite na podlagi take analize trga, vam dajejo odločilno konkurenčno prednost pri prepoznavanju talentov s posebnimi veščinami, ki jih je zelo težko najti.

S storitvijo po meri vam prihranimo stroške, saj nam pri oceni trga in veščin ni treba izvesti celotnega postopka iskanja in pridobivanja talentov.

Analiza trga in talentov vam lahko pomaga pri presoji, ali se vaše podjetje srečuje s pomanjkanjem veščin, obenem pa je osnova za iskanje talentov.

V pomoč vam bo tudi pri iskanju novih sodelavcev in prepoznavanju talentov, na katere se boste osredotočili v postopku pridobivanja talentov.

Če vnaprej določite skupine talentov in se osredotočite na morebitne zaželene kandidate, boste lažje določili merila iskanja in v prihodnje hitreje zaposlili ustreznega kandidata.

Ocenjevanje sposobnosti

Opredelite značilnosti zaposlenih in poiščite talente.

Izberite najboljše sodelavce za nadaljnji razvoj.

Vlagajte v razvoj posameznikov z vodstvenim potencialom.

Pri ocenjevanju sposobnosti se ocenjujejo znanje in veščine posameznika na delovnem mestu in izven njega.

Vsako delo zahteva posebno znanje in veščine.

Zahtevnejše ko je delovno mesto, širši je nabor znanj in spretnosti, ki so potrebni zanj.

Pri ocenjevanju sposobnosti gre za ovrednotenje in krepitev veščin in znanj, ki jih posamezniki potrebujejo na svojem delovnem mestu.

Vse to je tudi ključnega pomena za nadaljnje načrtovanje procesov in razvoj posameznikov za njihove prihodnje naloge.

S to storitvijo pridobite popoln vpogled v posameznikove vrline in potencial.
Naš obsežni pristop k ocenjevanju sposobnosti vključuje različne načine ocenjevanja posameznikove uspešnosti na delovnem mestu in njegove sposobnosti, da se prilagodi delu in pusti trajen pečat.

Z obsežnim in izčrpnim ocenjevanjem ter analizo pridobimo podrobne podatke, ki so v pomoč pri izbiri novih zunanjih kandidatov ali sistematični pripravi načrta za usposabljanje in razvoj že zaposlenih sodelavcev.

Ocenjevanje sposobnosti je učinkovito orodje za:

 • zagotavljanje stalnega usposabljanja zaposlenih za večjo učinkovitost
 • analizo talentov
 • priznavanje zadovoljivih ali izjemnih rezultatov
 • opredelitev in odpravo pomanjkljivosti pri doseganju rezultatov
 • opredelitev veščin, za katere je potrebno dodatno usposabljanje ali praksa
 • primerjavo uspešnosti zaposlenih na podlagi standardov organizacije
 • učinkovito načrtovanje nasledstva

Pomoč pri iskanju nove zaposlitve

Odpoved delovnega razmerja je velikokrat čustvena izkušnja tako za delodajalca kot zaposlenega.

V okviru svojih storitev poskrbimo za čim uspešnejšo premestitev zaposlenih k drugim delodajalcem.

Naši svetovalci zaposlenim pomagajo pri prezaposlitvi, jim pri tem zagotovijo strokovno podporo ter zanje poiščejo nove poslovne priložnosti in izzive.

Posamezniku je na voljo osebni svetovalec, ki mu svetuje pri iskanju nove zaposlitve.

Naš pristop ne upošteva samo potreb organizacije, ampak tudi potrebe zaposlenih na različnih ravneh.

Naše strokovne storitve upoštevajo posameznika, zato program prilagodimo posebej zanj, v pomoč pa mu je predan karierni svetovalec.

Program:

 • posamezniki pridobijo samozavest in veščine, da se lahko uspešno spopadejo s spremembo
 • pomoč posameznikom pri razumevanju svojih prenosljivih znanj in veščin, interesov in motiviranosti
 • svetovanje posameznikom, kako pristopiti k mreženju, zaposlitvenim razgovorom in izbiri dela
 • podpora posameznikom pri uspešnem iskanju nove zaposlitve ali druge rešitve, ki ustreza njihovim potrebam in interesom.

PODROČJA

Pomagamo vam oblikovati strategijo in pridobiti ustrezne talente, pri čemer uspešno delujemo v vseh glavnih gospodarskih panogah.

Blago široke potrošnje in maloprodaja & gostinstvo in turizem

Bančništvo in finance

Industrija

Farmacija in biološke znanosti

Predelovalna industrija in inženirstvo

Prevoz in logistika

Oskrbovalna veriga

Telekomunikacije in IT

Infrastruktura in nepremičnine

Avtomobilizem

ZAPOSLIMO

Prijavite se na prosta delovna mesta, ki ustrezajo vašemu profilu, ali predložite svoj življenjepis in naši svetovalci vas bodo obvestili, ko se pojavi zaposlitvena priložnost.